ЗА АСТРОЛОГИЯТА

astr

“ Човек е способен да разбере само това, което не превъзхожда нивото на неговото съзнание“
Колко ограничаващо звучи това твърдение,ако се замислим над него.Но именно то би могло да ни накара да се замислим,
върху това какво сме ние самите, докъде стигат знанията и познанията ни и дали всъщност бихме могли да променим себе си,
а от там и действителността си.АСТРОЛОГИЯТА е окултна дисциплина, много хора се страхуват от думата “ окултизъм“, затова
аз ще се постарая да внеса светлина върху това понятие. Докато в естествените и хуманитарни науки се обръща основно внимание на инструментите,
на методите на изследване, на физичните закони, на математическите принципи и т.н. и много малко място се отделя на главния
инструмент Човека, то в Астрологията, именно Човека е най-важен.Астрологията е наука, която ни помага да опознаем себе си,
тя е наука за самоопознаване.Едва, когато опознаем себе си, можем и ни е по-лесно да опознаем и разберем другите.
Какво ни дава изучаването на Астрологията:
1.Да разкрием собственната си уникалност, защото всеки един от нас си има своите дарби и таланти, но е необходимо да ги открие,
а след това и развие.
2.Ще ни помогне да се прием такива, каквито сме, без осъждане, да проявим разбиране към себе си, а след това и към другите.
3.Ще ни помогне да взимаме правилни решения.
4.Ще ни помогнем да разберем как мислим, да се справим с ограниченията и обуславянията, които са ни наложени от средата.
5.Как да се справяме с нашите емоции.
6.Ще внесе яснота във взаимоотношенията ни, а от там и ще ги подобри.
7.Ще подобри здравето ни( болестта идва от ума).
8.Ще повишим своята осъзнатост.
Начинът, по-който възприемаме света, точността, с която го възприемаме и разбираме зависи от нашето съзнание, от това до каква
степен то е ясно и чисто.Ключов момент е етиката, от етичното ниво на човека, зависят неговите способности да РАЗБИРА.
Суфите казват:“ БЛАГОДАТТА СЕ ДАВА НА ВСИЧКИ ПО РАВНО, НО ВСЕКИ Я ВЪЗПРИЕМА СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ СИ“.
Нивото на, което се изучава астрологията при нас, тук в ХИРОН е свързано точно с това , на база знанията и познанията за небесните тела
и духовното разбиране на законите, да се научим да анализираме себе си и да се ОПОЗНАЕМ. Основен закон в астрологията е :
„КАКВОТО Е ГОРЕ, ТОВА Е И ДОЛУ, КАКТО И КАКВОТО Е ДОЛУ , ТОВА Е И ГОРЕ“.
А самото опознаване е процес, през който преминавайки ние се свързваме със своята истинска същност.


Споделяне:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Свързани Статии:

Десети-Лунен-ден-15ти-октомври-2021-HironBG.com_.jpg

Десети Лунен ден 15ти Октомври 2021

Десети Лунен ден 15ти Октомври 2021 „Животът има свой естествен ритъм и всичко в него го следва! Не се притеснявай от случващото се, а остани

Девети-Лунен-ден-14ти-Октомври-HironBG.com_.jpg

Девети Лунен ден 14ти Октомври 2021

Девети Лунен ден 14ти Октомври 2021 „Опитай се днес да забележиш малките неща, чрез които Вселената иска да достигне до теб!“ Енергетиката на Девети Лунен

Осми-Лунен-ден-12ти-Октомври-2021-HironBG.com_.jpg

Осми Лунен ден 13ти Октомври 2021

Осми Лунен ден 13ти Октомври 2021 Осми Лунен ден 13ти Октомври 2021 – „Гледай напред с Надежда, назад с Благодарност, нагоре с Вяра, а наоколо

Пишете ми

инж. Нина Ненова