Хорарна Астрология

Хорарна Астрология - HironBG.com

Хорарна астрология - отговор на конкретен въпрос

Хорарна астрология е метод, който дава отговор на всеки конкретно зададен въпрос. Тя обхваща голямо разнообразие от въпроси, отразяващи различни събития (минали, настоящи и бъдещи) от живота. Практически няма въпрос, на който да не може да се даде отговор. Хорарната карта символизира „раждането“ на въпроса или събитието в точно определено време и място. За да се даде точен отговор, важно е да се изясни и формулира правилно въпросът. Той може да бъде зададен от самия астролог или от друго лице.

За съставянето на астрологичната карта са необходими датата, месеца, часа, минутите и населеното място на задаване на въпроса.

Въпросът може да бъде зададен  от всяка държава.

Какви въпроси мога да задавам?

Примери за въпроси от хорарната астрология:

 • Да сключа ли тази сделка?
 • Ще започна ли тази работа?
 • Ще се оженим ли?
 • Да предприема ли преместване в друга държава?
 • Образованието, което избрах правилно ли е за мен?
 • Образованието, което имам ще ми помогне ли да направя кариера?
 • Кое от двете работни места  да избера? (ще ви бъдат описани и двете ситуации, а вие сами ще си вземете решението)
 • Да купя ли апартамента или колата, които гледах днес?
 • Подходящ ли е моментът да продам къщата си (колата, имота)?
 • Ще получа ли парите, които искам от продажбата (сделката)?

 

Може да зададете подобни въпроси и за вашите близки.

За изготвяне на хорарна карта ...

… е необходимо да ми обясните причините, поради които се обръщате към мен, описание на ситуацията и въпросите, които имате с необходими данни:

 • Дата на раждане – ден, месец, година
 • Място на раждане – град, село, област, държава
 • Точен час на раждане или приблизителен интервал
 • Място на пребиваване към настоящия момент
 • Точен час на задаване на въпроса, населено място, от където го задавате

Ако точният час на раждане не ви е известен ...

… предлагам услугата ректификация – уточняване на точен час. За целта ще ви изпратя въпроси, на които е необходимо да ми отговорите.

 • услугата по ректификация се заплаща допълнително

Пишете ми

инж. Нина Ненова