Ректификация

Ректификация - HironBG.com

Ректификация на час на раждане

Ректификация е установяването на точния час на раждане чрез важни  житейски събития.

Точното време на раждане е от изключителна важност, тъй като астрологията е точна наука и всяка неточност  във времето от  четири минути дава грешка при прогнозиране на събитията от една година.

Поради тази причина винаги препоръчвам да проверите вашият час на раждане  в болницата, където сте родени или общината, в която сте записани. Като правило тази цифра почти винаги е закръглена.

За да Ви се направи ректификация ...

… е необходимо да попълните въпросник, който ще ви Ви бъде изпратен в E-m@il съобщение.

Коригирането на времето на раждане се извършва в случай на интервал на несигурност от няколко минути до няколко часа.

След като веднъж се определи точният ви час на раждане Вие ще го  използвате през целия си живот, когато решите да се обърнете към астролог.

Цената за услугата по ректификация ...

… зависи от интервала на неточност във времето.

  • „точно“ време на мама или час записан по документи (в рамките на три часа от предполагаемото време на раждане)
  • в случай на пълна несигурност и определен интервал от време, част от денонощието, цената се договаря индивидуално.

Пишете ми

инж. Нина Ненова