Молитва За Освобождение- Дерек Принц

309707 2164810679625 1227388860 32186598 133717280 n1

„…Небесни Отче, покайвам се от всеки грях в живота ми, както и в живота на моите предшественици, който е донесъл проклятието.
Покайвам се от всяко непокорство, бунт, извращение, идолопоклонство, похот, прелюбодейство, блудство, малтретиране на хора, убийство, лъжа, измама, чародейство, предсказване и окулт, и те Моля да ми простиш и изчистиш, чрез кръвта на Исус Христос.
Вземам власт и разчупвам всяко проклятие на бедност, липса, дълг, разрушение, болест, смърт и скитничество.
Разчупвам всяко проклятие върху моя брак, семейство, деца и взаимоотношения.
Разчупвам проклятия на отхвърляне, гордост, бунт, пожелание, нараняване, кръвосмешение, изнасилване, Ахав, Езавел. страх, лудост, умопобъркване и объркване.
Разчупвам всички проклятия засягащи финансите ми, ума ми, половата ми идентичност, моите емоции, волята ми и взаимоотношенията ми.
Разчупвам всички окови, вериги, връзки, навици и цикли, които са в резултат от проклятие.
Според Галатяни 3:13, аз съм бил изкупен от проклятието на закона чрез жертвата на Исус.
Аз прилагам вярата си и прокламирам прощение, чрез кръвта на Исус и освобождавам себе си и поколенията си от абсолютно всяко проклятие.
Моля за прошка за греховете на бащите ни, чрез кръвта на Исус.
Всичките грехове са били простени и аз освобождавам себе си от проклятието, което е в резултат на всяко непокорство и бунт към словото на Бога.
Прилагам Вярата си и знам, че Изповядването, води към спасение-Римл. 10гл.
Затова изповядвам, че Благословенията на Авраам ми принадлежат,
Аз не съм проклет, а съм Благословен.
Аз съм глава, а не опашка, Аз съм отгоре, а не отдолу.
Благословен съм при влизането си и при излизането си.
Аз съм Благословен и това, което Бог е благословил, не може да бъде проклето.
Заповядвам на духове на : отхвърляне, нараняване, огорчение, пожелание, робство, мъчение, смърт, разрушение, страх, пожелание, перверзия, контролиране на умове, бедност, липса, дълг, объркване, нерешителност, болест, немощ, болка, ревност, развод, раздяла, конфликт, депресия, тъга, самотност, себесъжаление, себеразрушение, себеотхвърляне, гняв, ярост, скръб, скитничество, злоупотреба и пристрастяване- да излязат в името на Исус Христос!
Господи, Благодаря Ти, че ме освобождаваш от всяко проклятие и всеки дух, който е действал в живота ми в следствие на проклятието!
АМИН! 
Споделяне:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Свързани Статии:

Десети-Лунен-ден-15ти-октомври-2021-HironBG.com_.jpg

Десети Лунен ден 15ти Октомври 2021

Десети Лунен ден 15ти Октомври 2021 „Животът има свой естествен ритъм и всичко в него го следва! Не се притеснявай от случващото се, а остани

Девети-Лунен-ден-14ти-Октомври-HironBG.com_.jpg

Девети Лунен ден 14ти Октомври 2021

Девети Лунен ден 14ти Октомври 2021 „Опитай се днес да забележиш малките неща, чрез които Вселената иска да достигне до теб!“ Енергетиката на Девети Лунен

Осми-Лунен-ден-12ти-Октомври-2021-HironBG.com_.jpg

Осми Лунен ден 13ти Октомври 2021

Осми Лунен ден 13ти Октомври 2021 Осми Лунен ден 13ти Октомври 2021 – „Гледай напред с Надежда, назад с Благодарност, нагоре с Вяра, а наоколо

Пишете ми

инж. Нина Ненова