Избор на Име

Избор на Име - име на дете, име на фирма - HironBG.com

Избор на Име - име за дете, име на фирма

Името е вибрация, която до голяма степен може да повлияе върху бъдещето развитие на личността или съответната дейност. Името на човек може значително да подсили влиянието на  положителните фактори, заложени в рождения хороскоп. Името може да помогне на човек да реализира най-добрите си способности, да го води по правилния път.

По същия начин неподходящото име може да създаде трудности и пречки. Практиката ми показва, че когато човек смени името си или приеме друга фамилия ( жени при сключване на брак) може значително да повлияе върху събитията в живота си.

Много е важно енергиите на хороскопа на раждане или образуването на фирма да са в съзвучие с енергиите на името. В противен случай възниква дисонанс, вътрешен конфликт, който пречи на самоидентификацията и намирането на собствения Път в живота.

Щастливото име, което резонира с хороскопа, е най-добрият подарък за новороденото или бъдещата Ви компания. В резултат на подбора  ще имате избор от 6-15 имена с описание на акцентите на конкретно име.

Необходими данни:

  • Дата на раждане и / или основаване на фирмата – ден, месец, година
  • Точен час на раждане (създаване на фирма) или приблизителен интервал
  • Място на раждане (създаване на фирма) – населено място – град, село, област, страна

Ако точният час на раждане не ви е известен ...

… предлагам услугата ректификация – уточняване на точен час. За целта ще ви изпратя въпроси, на които е необходимо да ми отговорите.

  • услугата по ректификация се заплаща допълнително

Пишете ми

инж. Нина Ненова