Бизнес Хороскоп

Бизнес Хороскоп - HironBG.com

Бизнес Хороскопът ви дава описание на текущия период във ...

… вашата основна работна дейност, бизнес или кариерно развитие. Той има за цел да определи периоди на прогрес или спад на дейността. Помага за разработване на правилни тактика и бизнес стратегия. Ще ви помогне да изберете правилното време за решителни действия и необходимост от преструктуриране или търпение.

Засягат се въпроси за партньорски взаимоотношения, партньорска съвместимост  или работата в екип.

Дава се характеристика на важни  служители.

Изготвеният от Мен Бизнес Хороскоп ще ви даде ясно определяне на точен период ...

… за стартиране на нова дейност, нов бизнес, активни и успешни периоди на действие. Избор на оптималните интервали от време и дати за регистрации и  стартиране на дейността.

Работата или кариерата са значими и отнемат огромна част от живота на човек. Много е важно тя да носи морално и материално удовлетворение.

Изборът на подходяща професия ...

... е изключително важен, но в същото време и много сложен.

Консултацията е насочена към намиране на оптимални области на изпълнение, като се вземат предвид способностите, психологическите характеристики и таланта. Също така е необходимо да се идентифицират връзките на способностите и съответните професии с финансовите къщи на хороскопа. Не всички способности могат да бъдат монетизирани.

Какво ще донесе максимална полза?

За тийнейджърите консултирането помага да се определи изборът на подходящ университет, професия или област, която ще донесе удовлетворение, финансов успех и кариерно израстване. Ако се планира обучение в други градове и държави, се оценяват хороскопите за преместване и се избират най-благоприятните места.

Тази консултация е подходяща също така и за възрастни, които искат да намерят бизнес по свой вкус, като в същото време са добър източник на доходи. Не винаги е възможно да направите това от първия опит.

01

Консултацията ще ви помогне да поправите грешката. В консултацията се дават препоръки за получаване на допълнително образование и оптимално използване на съществуващото.

02

Прави се оценка на способността да управлявате собствен бизнес, обещаващи области, способността да работите в партньорство. Консултацията съдържа описание на силните страни на човека, както и възможните пречки.

03

Не е тайна, че работата отнема огромна част от живота на човека. Предсказуемата част от консултацията съдържа не само препоръки за намиране, смяна на работа, започване на бизнес, а също така и вероятните периоди на рецесия и възстановяване.

За изготвяне на Бизнес хороскоп ...

… е необходимо да ми обясните причините, поради които се обръщате към мен, описание на ситуацията и въпросите, които имате с необходими данни:

  • Дата на раждане – ден, месец, година
  • Място на раждане – град, село, област, държава
  • Точен час на раждане или приблизителен интервал
  • Място на пребиваване към настоящия момент

Ако точният час на раждане не ви е известен ...

… предлагам услугата ректификация – уточняване на точен час. За целта ще ви изпратя въпроси, на които е необходимо да ми отговорите.

  • услугата по ректификация се заплаща допълнително

Пишете ми

инж. Нина Ненова